Standardy Ochrony Małoletnich

Szanowni Państwo,

Z dniem 15 lutego 2024 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł na mocy tychże zmian otrzymuje brzmienie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.).
Dodany do ustawy wyżej wskazanymi przepisami rozdział 4b wprowadza tzw. standardy ochrony małoletnich, mające stanowić jeden z rodzajów szczególnych środków ochrony małoletnich.


W związku z powyższym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Białymstoku (w skład, którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 33 im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku, Przedszkole Samorządowe Nr 85 w Białymstoku) została opracowana Polityka Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem i opublikowana na stronach internetowych Szkoły Podstawowej Nr 33 im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku i Przedszkola Samorządowego Nr 85 w Białymstoku. Polityka Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem w wersji papierowej jest dostępna na portierni Szkoły Podstawowej Nr 33 im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku.

Dokument znajduje się w sekcji Dla Rodziców -> Dokumenty.


Proszę o zapoznanie się z Polityką Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Ewa Sajewicz

Przedszkole Samorządowe Nr 85
w Białymstoku
ul.Piastowska 3d
15-207 Białystok
tel. 881 222 602

Powrót na początek strony