Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30-7:00 Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela

7:00-8:00 Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Ćwiczenia poranne, ze śpiewem, przy muzyce, zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Obserwacja pedagogiczna. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci

8:00 – 8:30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

8:30 – 9:00 Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku, zabawy dowolne.

9:00 – 10:00 Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych oraz zajęcia dodatkowe: rytmika, angielski, religia prawosławna.

10:00 – 10:15 Czynności samoobsługowe dzieci związane z przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze.

10:15 – 10:55 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki.

(w przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)

11:00 – 11:30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

11:30 – 12:00 Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

12:00 – 14:00 Poobiedni relaks

12.30 – 14.00 Zajęcia dydaktyczne w grupach starszych

13.45 – 14.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do podwieczorku.

14:00– 14:30 Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

14.30 – 17.00 Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

Przedszkole Samorządowe Nr 85
w Białymstoku
ul.Piastowska 3d
15-207 Białystok
tel. 881 222 602

Powrót na początek strony