Historia przedszkola

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00.
 

Godziny bezpłatne, w ramach których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, obowiązują od 8.00 do 13.00.

Istniejemy od 1 września 2017 r. Nasze przedszkole mieści się na parterze budynku Szkoły Podstawowej Nr 33. Do przedszkola prowadzi oddzielne wejście. Dzieci mają do dyspozycji ogrodzony, kolorowy plac zabaw. 

OFERTA EDUKACYJNA

Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci:
• dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków jak również i kadry,
• tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę,
• wykorzystujemy w pracy atrakcyjne metody nauczania,
• uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka,
• posiadamy dobre wyposażenie w zabawki oraz pomoce dydaktyczne,
• promujemy zdrowy styl życia,
• jesteśmy otwarci na współpracę. 

W przedszkolu organizowane są m.in. bezpłatne zajęcia:
• Religia - dwa razy w tygodniu w grupie 5-6 latków
• J. angielski – w miarę możliwości codziennie, w grupie młodszej 15 min./w grupach starszych 30 min. zajęć dydaktycznych  

PRACA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZA

Oferta przedszkola jest bardzo szeroka - prowadzimy działania prozdrowotne, proekologiczne, rozwijamy zdolności i zainteresowania, promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (strona internetowa, występy artystyczne, konkursy), dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz podejmujemy różne formy współpracy z rodzicami (uroczystości, spotkania, zajęcia otwarte, festyny, zebrania, prelekcje, konkursy – w obecnej sytuacji prowadzone online). 

METODY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE STOSOWANE W PRZEDSZKOLU 

Stosujemy  różnorodne metody i formy pracy – tradycyjne jak i nowoczesne oparte na metodyce  wychowania przedszkolnego, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób rozwijania zainteresowań i zdolności.

TRADYCJE PRZEDSZKOLA 

* Zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które po raz pierwszy zostały przyjęte do przedszkola.

* Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.

* Pasowanie na przedszkolaka.

* Dzień Pluszowego Misia.

* Mikołajki.

* Spotkanie wigilijne/warsztaty.

* Dzień Babci i Dziadka.

* Bal Karnawałowy.

* Dzień Mamy i Taty.

* Dzień Dziecka.

* Festyn Rodzinny.

* Uroczyste pożegnanie przedszkola.

 … i wiele innych.

Przedszkole Samorządowe Nr 85
w Białymstoku
ul.Piastowska 3d
15-207 Białystok
tel. 881 222 602

Powrót na początek strony