Opłaty

Opłaty prosimy wnosić do 10 każdego miesiąca. Opóźnienie spowoduje naliczenie karnych odsetek.

Numery kont:

OPŁATA ZA POBYT:

52 1240 2890 1111 0010 6849 9911

OPŁATA ZA ŻYWIENIE:

55 1240 2890 1111 0010 3572 7922

 

Przedszkole Samorządowe Nr 85
w Białymstoku
ul.Piastowska 3d
15-207 Białystok
tel. 881 222 602

Powrót na początek strony